CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Teamcoaching

aanmelden intakeTeamcoaching houdt teams en de individuele leden van het team een spiegel voor, zodat bestaande patronen inzichtelijk worden. Als individu ben je onderdeel van een systeem: het team. Het team heeft invloed op de individuele teamleden en andersom. Tijdens de teamdagen worden de plek, het functioneren en de invloed van het individu op het team en omgekeerd, blootgelegd. Vanuit een veilige bedding wordt op een speelse en uitdagende werkwijze gewerkt aan actuele items binnen het team en de omliggende organisatie.

Aandacht voor de dynamiek binnen een team biedt veel mogelijkheden om te zorgen dat mensen beter tot hun recht komen.

Voor wie is dit geschikt?

Teamcoaching is bedoeld voor teams waarbij:
• Betere resultaten gewenst zijn;
• De samenwerking binnen het team beter kan;
• Er leiderschapsvraagstukken zijn;
• Besluitvorming te lang duurt;
• De communicatie binnen het team niet lekker loopt.
Het programma is zowel geschikt voor teams die al lang samenwerken als voor projectteams, nieuw samengestelde (of gefuseerde) teams.

 

Wat is het doel?

Aan het eind van het traject presteert het team beter dan voorheen, omdat:

• Teamleden feedback kunnen geven en ontvangen, zowel op team- als persoonlijk niveau. Centraal staat elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag;

• Teamleden elkaars kwaliteiten en valkuilen beter kennen en daarop aanspreekbaar zijn;

• Verwachtingen zijn uitgesproken van en naar de leidinggevende en hierover afspraken zijn gemaakt;

• Er wederzijds respect is, waarbij er acceptatie is van verschillen, vertrouwen, waardering, tolerantie, collegialiteit, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling;

• Teamleden voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid met zorg voor elkaar;

• De doelstellingen helder zijn: dit geeft focus, energie en bestaansrecht.

Wat is de opbouw?

Een teamcoaching start altijd met een intakegesprek met de leidinggevende. Op basis van die gesprekken wordt er een plan van aanpak gemaakt. Vaak zijn er voorafgaand aan de teamdagen zelf individuele intakegesprekken met (een aantal afgevaardigden van) het team, om zo draagvlak, aandachtspunten en wensen te kunnen inventariseren. Afhankelijk van de gestelde doelen en andere afspraken starten we met één of meerdere teamdagen en/of dagdelen.
Tijdens een teamcoachingstraject van De Ommezwaai maken we eerst zichtbaar hoesamenwerkings-, besluitvormings- en communicatieprocessen van invloed zijn op de prestaties van het team. Soms hebben managers een andere indruk van het team, dan het team heeft over zichzelf. Afstemming over verwachtingen en feedback over de manier waarop het gaat is een cruciale stap. Wanneer duidelijk is op welke vlakken verbetering wenselijk en nodig is gaan we actief aan de slag. Met een combinatie van theorie en doen, werken aan bewustwording van het effect van eigen handelen en aan het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenwerken, waardoor het team beter leert functioneren.
Bij de afronding en evaluatie bespreken we wat aandachtspunten zijn voor de toekomst en of een vervolg in de vorm van coaching op de werkplek, individuele coaching van de leidinggevende en/of teamleden of extra trainingsdagen wenselijk is.

 

Wat is de werkwijze?

Tijdens de teamdagen wordt gewerkt met ervarend leren. Peter Jansen, teamtrainer en coach heeft de teamthema’s verwerkt in een avontuurlijke en uitdagende werkvorm. Via diverse bewegingsactiviteiten, ook wel businessgames genoemd, maakt hij de koppeling tussen het gedrag tijdens deze activiteiten en de dagelijkse (werk)praktijk. Peter werkt graag (delen van de teamdagen) in de buitenlucht. Deze fysieke werkwijze waar iedereen, ongeacht fysieke gesteldheid, aan kan deelnemen, zorgt voor een open en ontspannen sfeer. In deze sfeer wordt authentiek gedrag zichtbaar, waardoor de kern van de zaak snel en voor iedereen daadwerkelijk besproken kan worden.

Waneer en waar?

Deze training wordt gegeven op donderdag 23 oktober, met een vervolgdagdeel op donderdag 30 oktober.
De trainingstijden zijn van 09.30-16.30 uur.
Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.
Als er meer dan zes personen zijn binnen een organisatie voor wie de training interessant is, dan kunnen we deze training ook in-company verzorgen.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

peter jansenPeter Jansen (1953) is trainer in hart en nieren met een specialisatie in teamcoaching. In zijn trainingen en begeleiding gebruikt hij vaak verrassende en actieve werkvormen.
Naast het verzorgen van teamcoaching, geeft Peter bij De Ommezwaai de opleiding Doelgericht Coachen en voert hij individuele loopbaan en coachingstrajecten uit. maakt sinds 2007 deel uit van het Ommezwaai-team. Hij geeft bij ons, net als Iris, de opleiding Doelgericht Coachen. Ook verzorgt Peter een aantal verdiepingsmodulen, geeft hij teamtrainingen en voert hij individuele loopbaan- en coachingstrajecten uit.
Peter is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, NLP-counselor en NOLOC-erkend loopbaanadviseur. Ook Peter heeft vele verdiepingsmodulen bij De Ommezwaai doorlopen, zoals Provocatief Coachen, Herkenning van Psychopathologie en Transactionele Analyse.
Sinds 2000 werkt Peter als zelfstandig trainer en coach, waarbij hij zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hij geeft les in de post-hbo opleiding tot loopbaanadviseur van BGL&partners en verzorgt voor diverse partijen in-company trainingen op het gebied van communicatie, agressie en teambuilding.

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

Een teamcoaching wordt altijd in overleg met de organisatie samengesteld. De kosten kunnen daardoor variëren. Een kleine indicatie: de kosten per dagdeel zijn € 650,- inclusief voorbereiding van trainingssessies, exclusief intakegesprekken, voortgangs- en/of evaluatiegesprekken.

TOP