CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Go for it!

Go for it!

Vanaf €150,-

Meer informatie

Meer informatie

Toe aan een ommezwaai?

LOOPBAANADVIES
Lees verder +

LOOPBAANADVIES

bij een ommezwaai naar ander werk

Nieuwe stap in je loopbaan?

Boventallig geworden of ontslagen?

Beter onderscheiden bij sollicitaties?

COACHING
Lees verder +

COACHING

een ommezwaai in denken en doen in je huidige werk

Effectiever communiceren?

Meer bereiken in minder tijd?

Betere resultaten bereiken met je team?

COACHINGSOPLEIDINGEN
Lees verder +

COACHINGSOPLEIDINGEN

leer hoe je anderen coacht bij hun ommezwaai

Beter leren coachen?

Je eigen coachingspraktijk starten?

Jezelf specialiseren als coach?

Individueel sollicitatietraject

aanmelden intakeVergroot je kansen op het krijgen van een baan:

• Feedback en advies van ervaren loopbaanprofessional

• Directe ondersteuning bij concrete sollicitaties

• In één tot drie gesprekken optimaal leren solliciteren

• Overtuigende brief en CV opstellen

• Sterke presentatie in sollicitatiegesprekken

 

Voor wie is dit traject geschikt?

Een individueel sollicitatietraject sluit goed aan als je:
• begeleiding zoekt bij een concrete sollicitatie
• behoefte hebt aan een professionele blik op de manier waarop je solliciteert.
 
Als je nog geen goed beeld hebt van het soort baan dat je zoekt, volg dan eerst een individueel loopbaantraject of een loopbaantraining.

 

Wat is het doel van dit traject?

Vergroten van je kansen op het krijgen van de gewenste baan door een effectieve manier van solliciteren.

Je leert:

• hoe je informatie in kunt winnen die je een voorsprong geeft op andere kandidaten
• gerichter te solliciteren, met meer succes
• hoe je de ander kunt overtuigen van je motivatie en geschiktheid.

Wat is de opbouw van dit traject?

Er zijn twee manieren waarop we je kunnen begeleiden bij het solliciteren: 

1. Feedback op je brief en CV

2. Voorbereiding op je sollicitatiegesprek 

 

Wat is de werkwijze van dit traject?

Feedback op je brief en CV

Je mailt ons van te voren de vacature toe waarop je wilt solliciteren, je concept-sollicitatiebrief  enIn tegenstelling tot de andere trajecten start een individueel sollicitatietraject niet met een intake. We gaan direct aan de slag.

Voorbereiding op je sollicitatiegesprek

 

Als je al een uitnodiging gekregen hebt voor een sollicitatiegesprek, dan helpen we je bij een optimale voorbereiding op je gesprek. Je mailt ons de vacature, de bijbehorende brief en de CV die je gestuurd hebt. Je komt in je sollicitatiekleding. En je krijgt van ons waardevolle tips voor je mondelinge en persoonlijke presentatie.

 

Waneer en waar?

De gesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Individuele sollicitatietrajecten worden uitgevoerd door Inge Elsinga of Elly Dikker. Beide zijn NOLOC erkend loopbaanprofessional.

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

 Een individueel sollicitatietraject kost: € 245,- per gesprek.
Een gesprek duurt 1,5 uur en geeft je veel waardevolle informatie om je sollicitaties te versterken.
Vraag naar mogelijkheden voor vergoeding bij je manager of bij de afdeling Personeel en Organisatie.
Bij annulering van afspraken hanteert De Ommezwaai de volgende regels:
Tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kun je een afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Daarna berekenen wij 100% van de prijs van een gesprek door.

Outplacement

aanmelden intakeOns outplacementtraject helpt je bij het vinden van een nieuwe baan.

• Support door ervaren loopbaancoach

• Zelfvertrouwen versterken en koers bepalen

• Inspelen op kansen op de arbeidsmarkt

• Update van CV en gebruik van social media en netwerken

• Optimale voorbereiding op sollicitaties

 

Voor wie is dit traject geschikt?

Een outplacementtraject is geschikt als je:
• met je werkgever tot overeenstemming gekomen bent dat je gebruik mag maken van een outplacementbureau, vaak is dit opgenomen in een vaststellingsovereenkomst
• buiten je huidige werkkring op zoek moet gaan naar een nieuwe baan
• ondersteuning kunt gebruiken om uit te zoeken wat een passende vervolgstap zou zijn,
• je kansen op het verwerven van een baan sterk wilt vergroten, door versterking van je sollicitatie- en netwerkvaardigheden,
• een MBO+, HBO of WO opleidingsniveau hebt.

 

Wat is het doel van dit traject?

Doel van een outplacementtraject is het verwerven van een nieuwe baan.

Of een andere manier om geld te verdienen, zoals het starten van een eigen bedrijf.

Wat is de opbouw van dit traject?

Een outplacementtraject bij De Ommezwaai biedt individuele begeleiding op maat. Je hebt regelmatig gesprekken met een vaste loopbaancoach.

Grofweg is een outplacementtraject in te delen in twee fasen: de persoonsgerichte fase en de marktgerichte fase. Uiteraard wordt er vanaf het begin ingespeeld op actuele kansen in de markt.

Persoonsgerichte fase: ontwikkelen van een nieuw perspectief.
De gesprekken in deze fase zijn gericht op het krijgen van een helder beeld van je wensen, je achtergrond, ontwikkelde eigenschappen, vaardigheden en kennis.

In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan:

• gevoelens die horen bij de nieuw ontstane situatie

• analyse van je levens- en loopbaangeschiedenis tot nu toe

• in kaart brengen aanwezige competenties

• het formuleren van werkomstandigheden waarin je goed tot je recht komt

• wensen en ambities

• onderkennen van sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt

• bepalen van passend loopbaanperspectief (functie, branche, taken, omstandigheden)

 

De informatie uit de gesprekken wordt –indien gewenst of noodzakelijk- aangevuld met een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest. In het algemeen duurt de persoonsgerichte fase 6 tot 8 weken. Onze outplacementtrajecten zijn zo opgezet dat je al snel in het traject uitgedaagd wordt om stappen te maken richting de arbeidsmarkt, met het aanmaken van je Linkedin profiel, het zoeken naar passende vacatures, oriënterende netwerkgesprekken en concrete solliciaties.

Marktgerichte fase: arbeidsmarktoriëntatie en baanverwerving.
Het vervolg van het outplacementprogramma is gericht op het versterken van je vaardigheden om adequaat de arbeidsmarkt te betreden, om je effectief te presenteren, te netwerken en te solliciteren.

Aandachtspunten in deze fase zijn:

• analyse van de arbeidsmarkt

• keuze voor een toekomstperspectief aanscherpen door netwerken

• afstemmen van het eigen aanbod op de wensen van de werkgever

• persoonlijke presentatie in netwerk en sollicitatiegesprekken

• gebruik van internet bij vinden van vacatures

• het verzamelen van aanvullende informatie rond vacatures

• het opstellen een functiegericht Curriculum Vitae

• motivatie en geschiktheid in overtuigende sollicitatiebrieven

• voorbereiding op sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken

 

Als je binnen de overeengekomen termijn een baan vindt, biedt De Ommezwaai je nog (maximaal) drie coachingsgesprekken in je nieuwe baan, zodat je goed door je proeftijd komt.

 

Wat is de werkwijze van dit traject?

Je hebt regelmatige gesprekken met een vaste loopbaancoach.

Tussen de gesprekken in werk je zaken uit. Voorbeelden van opdrachten zijn: maken van analyse van je opleidings- en werkervaringen, nagaan waar jij voldoening aan beleeft, fantaseren over wat je graag zou willen doen of leren, feedback vragen in je omgeving over sterke en zwakke punten, verzamelen van interessante vacatures.

In de marktgerichte fase spreken we meestal eens in de twee weken af. We werken gericht aan het bijstellen van je CV op de nieuwe functierichting, aan het plaatsen van je CV en/of een zoekprofiel op vacaturesites, aan het gebruik van sociale netwerken zoals Linkedin, aan het voorbereiden van netwerkgesprekken en persoonlijke presentatie.

We helpen je met een goede voorbereiding door een goede vacature-analyse, het verzamelen van informatie over de organisatie en functie, het voorbereiden, oefenen en evalueren van sollicitatiegesprekken.

We zetten waar mogelijk graag onze netwerkcontacten voor je in, maar we doen niet aan job-hunting. Met andere woorden, je regelt je eigen baan en wij helpen je achter de schermen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Waneer en waar?

Het traject kan op ieder gewenst moment starten, na goedkeuring van het traject door je werkgever.
De gesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. Meestal tijdens de persoonsgerichte fase met een frequentie van één gesprek per week (mits er voldoende tijd beschikbaar is vanuit de organisatie om de opdrachten te maken en de gesprekken te voeren). Meestal is er één gesprek per twee weken in de marktgerichte fase.
De gesprekken vinden plaats aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Outplacementtrajecten worden uitgevoerd door één van onze loopbaancoaches.

Welke kosten zijn er bij deze training?

Wij hebben outplacementtrajecten in twee maten:

 

Compact: Traject van € 2.775,- bestaand uit

 

intake

loopbaantraject van 6 gesprekken

3 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving

2 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject

Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek

eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever

werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit traject is een verkorte versie van ons volledige traject. In de praktijk betekent het dat we je kunnen helpen bij een algemene update van je CV, het maken van één a twee functiegerichte sollicitatiebrieven en een algemene voorbereiding op netwerkgesprekken. Alle uren zijn tot een half jaar na de start van het traject in te zetten.

 

Volledig: Traject van € 3.950,- bestaand uit

 

intake

loopbaantraject van 6 gesprekken

9 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving

5 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject

tussentijdse evaluatie

Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek

eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever

werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit volledige traject biedt je optimale ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Gedurende het hele traject helpen we je bij de voorbereiding en evaluatie van al je sollicitatieacties, de screening van je solliciatiebrieven en het aanpassen van je CV per sollicitatie, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, eventuele assessments of pschologische tests en arbeidsvoorwaardengesprekken, waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Alle uren zijn binnen een jaar na de start van het traject in te zetten.

 

Op Maat

Mocht je met je werkgever een afwijkend bedrag aan outplacementvergoeding zijn overeengekomen, dan kunnen wij een offerte op maat bieden, waarin we het aantal uren aan ondersteuning aanpassen aan het beschikbare budget.

 

Resultaat

Helaas kunnen we je geen garantie geven dat het gaat lukken om binnen de termijn van het outplacementtraject een baan te vinden. We kunnen je wel garanderen dat je door het volgen van een outplacementtraject goed toegerust bent om aansluitend zelfstandig verder te kunnen gaan met het verwerven van een baan.

 

Vervolgmogelijkheden

Mocht je na afronding van je outplacementtraject nog prijs stellen op verdere ondersteuning, dan bieden we de volgende uitbreidingsmogelijkheden:

1. Verlenging van het traject voor drie maanden, bestaand uit: 6 gesprekken en 2 uur tussentijds e-mail/telefonische contact: € 1.345,-

 

2. Individueel sollicitatieconsult(en), ter voorbereiding op specifieke sollicitaties: € 245,- per gesprek inclusief voorbereiding. Screening van brief en CV voor specifieke vacature of voorbereiding op sollicitatiegesprek.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

Groepsoutplacement

Mochten er meerdere mensen uit één organisatie zijn, dan kunnen wij ook een groepsoutplacement of Werk-naar-Werk-traject aanbieden. Overleg met Iris Depassé voor een offerte op maat: 06-55843366 of info@ommezwaai.nl.

Alle mogelijkheden in coaching

aanmelden intake

De Ommezwaai coacht je bij een ommezwaai in denken en doen in je huidige werk.

  • Effectievere communicatie en gedrag
  • Overzicht houden over je werk en timemanagement?
  • Betere resultaten bereiken met je team?

Wij bieden drie soorten individuele coachingstrajecten op maat:

 

Zelfmanagement
Het versterken van je rol, je houding en communicatie, zodat je je doelen beter en makkelijker kunt bereiken.

 

Managementcoaching
Effectief en authentiek leidinggeven aan je team. Inzicht in je eigen sterken en zwakke punten. Versterk je eigen effectiviteit als leidinggevende.

 

Mocht je op andere vlakken coaching nodig hebben, laat het ons dan weten. We kunnen een coachingstraject op maat voor je maken op basis van jouw specifieke wensen en doelen.

 

Zelfmanagement

aanmelden intake

Dit zelfmanagementtraject helpt je om je persoonlijke effectiviteit in je werk te versterken.

• Serie van vijf tot tien gesprekken met ervaren coach
• Inzicht in effecten van huidige communicatie en gedrag
• Zicht op eigen invloedsmogelijkheden
• Versterken van persoonlijke effectiviteit
• Experimenteren met nieuw gedrag in de praktijk

 

Voor wie is deze coaching geschikt?

Dit zelfmanagementtraject is geschikt wanneer je als professional, staffunctionaris of manager:

• zorg wilt dragen voor je eigen doelen in relatie tot de organisatiedoelen;
• inzicht wilt krijgen in de effecten van je eigen houding en communicatie;
• beter wilt worden in het geven van feedback en het bewaken van je grenzen;
• effectiever wilt worden in het bereiken van je doelen.

 

Wat is het doel van deze coaching?

Tijdens de coaching versterk je je zelfmanagement-vaardigheden.
We brengen in kaart welke factoren in jezelf en welke factoren in het werk of in de werkomstandigheden bijdragen aan ongewenste situatie. Om vervolgens te kijken hoe je jouw eigen invloed kan vergroten. Daar ga je dan in de praktijk ook daadwerkelijk mee aan de slag.
In het traject bespreken we het effect van je acties en de passende vervolgstappen. Het resultaat van een coachingstraject is dat je weet je wilt bereiken, dit ook duidelijk communiceert en dat je je gedrag en communicatie afstemt op het bereiken van je doelen.

Wat is de opbouw?

Een coachingstraject wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek, waarin we de doelen en het aantal gesprekken voor het traject vaststellen. Afhankelijk van de doelen wordt het traject verder ingevuld. Indien gewenst kunnen we voor, tijdens en/of na afloop van het traject afstemming met de organisatie inbouwen om de doelen vast te stellen en de resultaten te evalueren.

 

Wat is de werkwijze?

De effectiviteit van onze manier van werken zit in de combinatie van methoden die zowel een beroep doen op je rechter- als op je linkerhersenhelft en van passende tussentijdse opdrachten.
In de gesprekken krijg je zicht op de effecten van je eigen gedrag, waarbij we soms gebruik maken van modellen vanuit de psychologie, communicatiewetenschap of organisatiekunde. Indien nodig kunnen we een persoonlijkheidstest inzetten.
We kijken naar alternatieve strategiëen om je doelen te bereiken en kunnen ook belangrijke gesprekken oefenen. Je leert vanuit nieuwe kaders terug te blikken op je acties van de afgelopen periode en je wordt uitgedaagd om nieuwe acties te bepalen voor de komende tijd. Indien gewenst is het ook mogelijk om, na observatie op de werkplek, feedback van de coach te krijgen op je gedrag en communicatie.
Tussen de gesprekken in wordt gewerkt met opdrachten. Dit kunnen reflectieopdrachten zijn, zoals het in kaart brengen van energie-gevers en energie-vreters. Maar ook doe-opdrachten, zoals het vragen om feedback aan mensen die je goed kennen of het voeren van gesprekken.
De tijd tussen de gesprekken in is daarmee even waardevol en belangrijk als de gesprekken zelf.

Waneer en waar?

De gesprekken duren vijf kwartier en vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 17.00. Meestal met een frequentie van één gesprek per twee weken. De ervaring leert dat minimaal 5 en maximaal 10 gesprekken in een periode van 3 tot 6 maanden zeer goede resultaten opleveren.

De gesprekken vinden plaats aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Individuele coachingstrajecten worden uitgevoerd door één van de coaches uit ons kernteam.

 

Welke kosten zijn er bij dit traject?

Wij hebben individuele coachingstrajecten in twee maten:

Compact: Traject van intake + vijf gesprekken kost € 1.050,-.
Volledig: Traject van intake + tien gesprekken kost € 1.925,- 

Optioneel zijn de volgende uitbreidingsmogelijkheden:
• startgesprek met jou, je leidinggevende en/of P&O om verwachtingen af te stemmen: € 175,- 
• tussentijdse evaluatie om voortgang te bespreken: € 175,- 
• eindgesprek om resultaten te bespreken en advies voor borging: € 175,- 
Deze prijzen zijn exclusief BTW. De gesprekken duren vijf kwartier + een kwartier voor/nawerk. Coachingstrajecten worden meestal vergoed door de werkgever. Informeer naar mogelijkheden hiervoor bij je manager of bij de afdeling Personeel en Organisatie.

 

 

In drie stappen naar een succesvolle ommezwaai!

Intake

Intake

Samen de uitgangssituatie bespreken en uitdagende doelen formuleren

Aan de slag

Aan de slag

Jezelf leren kennen, nieuwe wegen verkennen, experimenteren.

Weer op pad

Weer op pad

Geinspireerd en vol vertrouwen je weg vervolgen!

De Ommezwaai maakt jouw ommezwaai tot een succes!

TOP