CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Go for it!

Go for it!

Vanaf €150,-

Meer informatie

Meer informatie

Toe aan een ommezwaai?

LOOPBAANADVIES
Lees verder +

LOOPBAANADVIES

bij een ommezwaai naar ander werk

Nieuwe stap in je loopbaan?

Boventallig geworden of ontslagen?

Beter onderscheiden bij sollicitaties?

COACHING
Lees verder +

COACHING

een ommezwaai in denken en doen in je huidige werk

Effectiever communiceren?

Meer bereiken in minder tijd?

Betere resultaten bereiken met je team?

COACHINGSOPLEIDINGEN
Lees verder +

COACHINGSOPLEIDINGEN

leer hoe je anderen coacht bij hun ommezwaai

Beter leren coachen?

Je eigen coachingspraktijk starten?

Jezelf specialiseren als coach?

Van werk naar werk-programma

aanmelden intakeSoms is er binnen de organisatie geen passend loopbaanperspectief (meer) voor een bepaalde medewerkers. Bijvoorbeeld door inkrimping. reorganisatie, veranderingen in de functie of functie-eisen.

Voor deze mensen biedt De Ommezwaai een intensief groepsoutplacement om ze te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

 

Voor wie is dit traject geschikt?

Een outplacementtraject is geschikt als je:
• met je werkgever tot overeenstemming gekomen bent dat je gebruik mag maken van een outplacementbureau, vaak is dit opgenomen in een vaststellingsovereenkomst
• buiten je huidige werkkring op zoek moet gaan naar een nieuwe baan
• ondersteuning kunt gebruiken om uit te zoeken wat een passende vervolgstap zou zijn,
• je kansen op het verwerven van een baan sterk wilt vergroten, door versterking van je sollicitatie- en netwerkvaardigheden,
• een MBO+, HBO of WO opleidingsniveau hebt.

 

Wat is het doel van dit traject?

Doel van een outplacementtraject is het verwerven van een nieuwe baan.

Of een andere manier om geld te verdienen, zoals het starten van een eigen bedrijf.

Wat is de opbouw van dit traject?

Een outplacementtraject bij De Ommezwaai biedt individuele begeleiding op maat. Je hebt regelmatig gesprekken met een vaste loopbaancoach, die NOLOC-erkend loopbaanprofessional is.

Grofweg is een outplacementtraject in te delen in twee fasen: de persoonsgerichte fase en de marktgerichte fase. Uiteraard wordt er vanaf het begin ingespeeld op actuele kansen in de markt.

Persoonsgerichte fase: ontwikkelen van een nieuw perspectief.
De gesprekken in deze fase zijn gericht op het krijgen van een helder beeld van je wensen, je achtergrond, ontwikkelde eigenschappen, vaardigheden en kennis.

In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan:

• gevoelens die horen bij de nieuw ontstane situatie

• analyse van je levens- en loopbaangeschiedenis tot nu toe

• in kaart brengen aanwezige competenties

• het formuleren van werkomstandigheden waarin je goed tot je recht komt

• wensen en ambities

• onderkennen van sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt

• bepalen van passend loopbaanperspectief (functie, branche, taken, omstandigheden)

 

De informatie uit de gesprekken wordt –indien gewenst of noodzakelijk- aangevuld met een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest. In het algemeen duurt de persoonsgerichte fase 6 tot 8 weken. Onze outplacementtrajecten zijn zo opgezet dat je al snel in het traject uitgedaagd wordt om stappen te maken richting de arbeidsmarkt, met het aanmaken van je Linkedin profiel, het zoeken naar passende vacatures, oriënterende netwerkgesprekken en concrete solliciaties.

Marktgerichte fase: arbeidsmarktoriëntatie en baanverwerving.
Het vervolg van het outplacementprogramma is gericht op het versterken van je vaardigheden om adequaat de arbeidsmarkt te betreden, om je effectief te presenteren, te netwerken en te solliciteren.

Aandachtspunten in deze fase zijn:

• analyse van de arbeidsmarkt

• keuze voor een toekomstperspectief aanscherpen door netwerken

• afstemmen van het eigen aanbod op de wensen van de werkgever

• persoonlijke presentatie in netwerk en sollicitatiegesprekken

• gebruik van internet bij vinden van vacatures

• het verzamelen van aanvullende informatie rond vacatures

• het opstellen een functiegericht Curriculum Vitae

• motivatie en geschiktheid in overtuigende sollicitatiebrieven

• voorbereiding op sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken

 

Als je binnen de overeengekomen termijn een baan vindt, biedt De Ommezwaai je nog (maximaal) drie coachingsgesprekken in je nieuwe baan, zodat je goed door je proeftijd komt.

 

Wat is de werkwijze van dit traject?

Je hebt regelmatige gesprekken met een vaste loopbaancoach.

Tussen de gesprekken in werk je zaken uit. Voorbeelden van opdrachten zijn: maken van analyse van je opleidings- en werkervaringen, nagaan waar jij voldoening aan beleeft, fantaseren over wat je graag zou willen doen of leren, feedback vragen in je omgeving over sterke en zwakke punten, verzamelen van interessante vacatures.

In de marktgerichte fase spreken we meestal eens in de twee weken af. We werken gericht aan het bijstellen van je CV op de nieuwe functierichting, aan het plaatsen van je CV en/of een zoekprofiel op vacaturesites, aan het gebruik van sociale netwerken zoals Linkedin, aan het voorbereiden van netwerkgesprekken en persoonlijke presentatie.

We helpen je met een goede voorbereiding door een goede vacature-analyse, het verzamelen van informatie over de organisatie en functie, het voorbereiden, oefenen en evalueren van sollicitatiegesprekken.

We zetten waar mogelijk graag onze netwerkcontacten voor je in, maar we doen niet aan job-hunting. Met andere woorden, je regelt je eigen baan en wij helpen je achter de schermen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Waneer en waar?

Het traject kan op ieder gewenst moment starten, na goedkeuring van het traject door je werkgever.
De gesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. Meestal tijdens de persoonsgerichte fase met een frequentie van één gesprek per week (mits er voldoende tijd beschikbaar is vanuit de organisatie om de opdrachten te maken en de gesprekken te voeren). Meestal is er één gesprek per twee weken in de marktgerichte fase.
De gesprekken vinden plaats aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Outplacementtrajecten worden uitgevoerd door één van onze loopbaancoaches. Onze coaches zijn NOLOC-erkend loopbaanprofessional. 

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

Wij hebben outplacementtrajecten in twee maten:

 

Compact: Traject van € 2.775,- bestaand uit

 

intake

loopbaantraject van 6 gesprekken

3 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving

2 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject

Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek

eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever

werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit traject is een verkorte versie van ons volledige traject. In de praktijk betekent het dat we je kunnen helpen bij een algemene update van je CV, het maken van één a twee functiegerichte sollicitatiebrieven en een algemene voorbereiding op netwerkgesprekken. Alle uren zijn tot een half jaar na de start van het traject in te zetten.

 

Volledig: Traject van € 3.950,- bestaand uit

 

intake

versneld loopbaantraject van 6 gesprekken (

9 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving

5 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject

tussentijdse evaluatie

Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek

eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever

werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit volledige traject biedt je optimale ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Gedurende het hele traject helpen we je bij de voorbereiding en evaluatie van al je sollicitatieacties, de screening van je solliciatiebrieven en het aanpassen van je CV per sollicitatie, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, eventuele assessments of pschologische tests en arbeidsvoorwaardengesprekken, waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Alle uren zijn binnen een jaar na de start van het traject in te zetten.

 

Op Maat

Mocht je met je werkgever een afwijkend bedrag aan outplacementvergoeding zijn overeengekomen, dan kunnen wij een offerte op maat bieden, waarin we het aantal uren aan ondersteuning aanpassen aan het beschikbare budget.

 

Resultaat

Helaas kunnen we je geen garantie geven dat het gaat lukken om binnen de termijn van het outplacementtraject een baan te vinden. We kunnen je wel garanderen dat je door het volgen van een outplacementtraject goed toegerust bent om aansluitend zelfstandig verder te kunnen gaan met het verwerven van een baan.

 

Vervolgmogelijkheden

Mocht je na afronding van je outplacementtraject nog prijs stellen op verdere ondersteuning, dan bieden we de volgende uitbreidingsmogelijkheden:

 

Individueel sollicitatieconsult, ter voorbereiding op specifieke sollicitaties: € 245,- per gesprek inclusief voorbereiding. Screening van brief en CV voor specifieke vacature of voorbereiding op sollicitatiegesprek.

Verlenging bestaand uit: 6 gesprekken en 2 uur tussentijds e-mail/telefonische contact: € 1.345,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

Groepsoutplacement

Mochten er meerdere mensen uit één organisatie zijn, dan kunnen wij ook een groepsoutplacement of Werk-naar-Werk-traject aanbieden. Overleg met Iris Depassé voor een offerte op maat: 06-55843366 of info@ommezwaai.nl.

Word een flexible perfectionist

knop ikdoe meeEendaagse training om soepelheid toe te voegen aan je neiging tot perfectionisme

roderik benderData: donderdag 9 april 2015, Westfriesland Academie, gemeente Hoorn.

Deze maatwerktraining is ook opengesteld voor mensen die werkzaam zijn bij andere gemeenten

Prijs: € 245,- (BTW-vrij)
Inclusief materiaal, lunch, koffie en thee.

 

Veel perfectionisten herkennen zichzelf niet als perfectionist, omdat de lat zo hoog ligt dat ze er zelf bijna nooit aan voldoen. Het kan altijd beter, mooier, perfecter. Wellicht herken je jezelf wel in het volgende: je werkt vaak te veel, te hard en met te weinig plezier. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel (vaak meer dan de daadwerkelijke verantwoordelijkheid), een grote behoefte aan kwaliteit en je bent veel tijd kwijt bent aan het controleren van jezelf en anderen. De lat ligt zo hoog dat het je regelmatig stress geeft.

Onze eendaagse is bedoeld voor leidinggevenden, stafmedewerkers, beleidsmakers en medewerkers (HBO-WO werk en denkniveau) die ernaar verlangen de lat af en toe wat lager te kunnen leggen. Deze training geeft je inzicht in de manier waarop perfectionisme je denken en doen beinvloedt en helpt je soepeler om te gaan met je eigen eisen.

Onderwerpen:

- gezond versus ongezond perfectionisme

- effecten van perfectionisme

- zicht op de gedachten die van invloed zijn op jouw perfectionisme

- omgaan met je innerlijke criticus

- productiviteit, effectiviteit en perfectionisme

- de hoogte van de lat instellen

- soepelheid, humor, fouten maken en feedback

- genieten van het resultaat, zelfs als dat niet perfect is.

 

Programma

’s Ochtends besteden we aandacht aan de gedachten die bijdragen aan je huidige perfectionisme. Welke normen heb je in je hoofd, voor jezelf, voor anderen? Welke normen ervaar je vanuit jezelf en vanuit anderen? Wat zijn de positieve en de negatieve kanten van deze manier van denken? Hoe kun je met behoud van de kracht van je kwaliteit zorgen dat je het jezelf wat makkelijker maakt?

’s Middags gaan we met concrete opdrachten aan de slag om een vertaalslag te maken van het geleerde naar je eigen praktijk. Aan het eind van de dag kijk je op een nieuwe manier naar je eigen gedrag en ervaar je meer keuzevrijheid. We werken met praktijkvoorbeelden uit de groep.

NB! Naast deze ééndaagse training geeft Roderik Bender bij de Ommezwaai de driedaagse training RET in coaching. Deze training is bedoeld voor mensen in een coachende rol die willen leren belemmerende overtuigingen bij anderen te herkennen en om te buigen.

 

De trainer

Roderik Bender is van huis uit arbeids- en organisatiepsycholoog. Vanaf 1995 werkte hij als trainer en coach bij trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen. Zijn specialisatie is het trainen van professionals (coaches en trainers). Hij studeerde aan het Institute for RET in New York (thans Albert Ellis Institute geheten) en kreeg nog les van Ellis zelf. Sinds 2002 is hij gecertificeerd RET-therapeut en als supervisor aangesloten bij het Albert Ellis Institute.

Roderik is (co-)auteur van onder andere de volgende boeken:

Hoe maak ik van een olifant weer een mug?

RET handboek voor ouders

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: nader te bepalen

Hier vind je de routebeschrijving en overnachtingsmogelijkheden.

Verlaag je stress en verhoog je vitaliteit

knop ikdoe meeNeem je eigen stressoren onder de loep en maak een plan om je vitaliteit te versterken

 

Data: dinsdag 31 maart 2015, Westfriesland Academie, gemeente Hoorn

NB! Deze maatwerktraining is ook opengesteld voor mensen die bij andere gemeenten werken.

Prijs: € 245,- (BTW-vrij)

Inclusief materiaal, lunch, koffie en thee

 

Ervaar je regelmatig (te) veel stress in je leven? In deze training neem je je eigen stressoren onder de loep. Aan de orde komen zowel de fysieke kant van stress zoals energiemanagement, slaapverbetering, ontspanning en relaxatie als ook de mentale kant zoals passies, talenten en bevlogenheid.

Je leert je eigen signalen voor chronische stress, overspannenheid en burnout te herkennen. Door vroegtijdig te onderkennen wat er speelt en wat er mankeert kun je een plan van aanpak maken om stress te verminderen.

 

De Trainer

Carlo Mittendorff is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Sinds 2001 is hij zelfstandig gevestigd als consultant, trainer, business- en personal coach. Hij is oud-directeur van het Instituut voor Psychotrauma Nederland B.V en heeft veel ervaring met complexe personeelsvraagstukken, stressmanagement, burnout preventie, crisisbeheersing en psychotrauma. Carlo studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich nadien tot psychotherapeut en gezondheidspsycholoog. Hij werkte 18 jaar als manager en psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Zijn manier van werken is evidence-based, oplossingsgericht en geïnspireerd op de positieve psychologie. 

 

 

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5, Castricum

Hier vind je de routebeschrijving.

 

 

Sturen op verantwoordelijkheid

Alert zijn op de balans tussen jou en andermans verantwoordelijkheid door Roos Ikelaar

 

knop ikdoe mee 


Data: nader te bepalen

Prijs: € 245,- (BTW-vrij)
Inclusief materiaal, lunch, koffie en thee.

 

 

 

Deze training is zeer geschikt als je een rol hebt in het begeleiden van mensen, als bijvoorbeeld leidinggevende, therapeut, coach of reintegratieconsulent.
De training staat stil bij jouw verantwoordelijkheid en die van de ander. Hoe zorg je ervoor dat je de ander zo begeleidt dat die zelf aan de slag kan met datgene waar hij/zij verantwoordelijk voor is? Hoe herken je grenzen aan het kunnen nemen van verantwoordelijkheid, waardoor je er ook voor kunt kiezen om gewoon directief kunnen zijn als dat nodig is. Je leert rolbewust en taakbewust werken en het onderscheid te maken tussen je verantwoordelijkheid voelen en verantwoordelijk zijn. Daarnaast leer je alert te zijn op patronen in de communicatie die niet-functioneel zijn. In de training wordt gewerkt met twee modellen vanuit de TA die daar super bruikbaar in zijn: de Dramadriehoek en het Ouder, Volwassen Kind-model. Door je bewuster te zijn op wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander en door te weten hoe je patronen kunt doorbreken, zodat je een effectievere werkrelatie op te bouwen, waarin zowel jij als de ander beter in zijn kracht komt en blijft.
NB! Roos Ikelaar geeft dit najaar bij De Ommezwaai ook de tweedaagse training Transactionele Analyse. Er is overlap tussen beide trainingen. In de TA-training worden naast de dramadriehoek en het OVK-model nog meer klassiekers vanuit de TA behandeld. Deze training staat internationaal bekend als de introductiecursus TA en wordt 1-0-1 (‘one-o-one’) genoemd. Voor meer info kijk bij de tweedaagse training Transactionele Analyse.

 

De Trainer

Roos Ikelaar is internationaal erkend en gecertificeerd Trainer and Supervisor in Counselling in de Transactionele Analyse. Zij werkt via de richtlijnen van de International Transactional Analysis Association (ITAA) en European Association of Transactional Analysis (EATA). Haar eigen ontwikkeling wordt geregeld getoetst zij volgt bijscholing over de nieuwste ontwikkelingen binnen haar vakgebied. Roos heeft sinds 1997 haar eigen praktijk waarin zij individuen en groepen begeleidt in trajecten van persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van management development programma’s gericht op persoonlijke effectiviteit van mensen in organisaties.

 

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5, Castricum

Hier vind je de routebeschrijving.

 

 

In drie stappen naar een succesvolle ommezwaai!

Intake

Intake

Samen de uitgangssituatie bespreken en uitdagende doelen formuleren

Aan de slag

Aan de slag

Jezelf leren kennen, nieuwe wegen verkennen, experimenteren.

Weer op pad

Weer op pad

Geinspireerd en vol vertrouwen je weg vervolgen!

De Ommezwaai maakt jouw ommezwaai tot een succes!

TOP