CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Go for it!

Go for it!

Vanaf €150,-

Meer informatie

Meer informatie

Toe aan een ommezwaai?

LOOPBAANADVIES
Lees verder +

LOOPBAANADVIES

bij een ommezwaai naar ander werk

Nieuwe stap in je loopbaan?

Boventallig geworden of ontslagen?

Beter onderscheiden bij sollicitaties?

COACHING
Lees verder +

COACHING

een ommezwaai in denken en doen in je huidige werk

Effectiever communiceren?

Meer bereiken in minder tijd?

Betere resultaten bereiken met je team?

COACHINGSOPLEIDINGEN
Lees verder +

COACHINGSOPLEIDINGEN

leer hoe je anderen coacht bij hun ommezwaai

Beter leren coachen?

Je eigen coachingspraktijk starten?

Jezelf specialiseren als coach?

Training Versterk jezelf in sollicitaties

knop ikdoe meeWeten wat voor baan je graag wilt is stap 1, maar hem ook echt krijgen is stap 2.

In deze training leer je hoe je je eigen positie als sollicitant kunt versterken. Je leert een goede match te maken tussen jouw gewenste baan en jouw eigen sterke (en minder sterke) punten. Je leert hoe je in je CV en brief de accenten legt op de juiste punten. Je leert hoe je overtuigend kunt zijn in het formuleren van je motivatie en geschiktheid.

Kortom: Door deze training versterk je jezelf in je sollicitaties waardoor de kans groter is dat je die baan ook krijgt echt vergroot

 

Voor wie is deze training geschikt?

 

Deze training is geschikt als je:

- weet wat voor soort baan je beoogt

- wilt leren hoe jezelf presenteert op internet en hoe je geschikte vacatures kunt vinden.

- wilt leren hoe je door een goede voorbereiding gerichter en selectiever kunt solliciteren, met meer succes

- je wilt onderscheiden op je sterke punten in je brieven en CV

- wilt leren overtuigend te zijn in je sollicitatiegesprekken. 

 

Als je nog geen goed beeld hebt van het soort functie dat je beoogt, volg dan eerst een individueel loopbaantraject of onze loopbaantraining.

 

Wat is het doel van deze training?

Het doel van de training is het makkelijker kunnen vinden en krijgen van de gewenste baan door een effectieve strategie voor arbeidsmarktbewerking en door het versterken van je persoonlijke sollicitatievaardigheden.

Wat is de opbouw?

In dagdeel 1 en 2 gaat het over de essenties van het solliciteren en leer je:

• de belangrijkste aspecten van solliciteren te overzien
• door het maken van een vacature-analyse je eigen geschiktheid voor een functie te bepalen
• je ervaring, kwaliteiten, competenties en persoonlijkheid onder woorden te brengen  
• hoe je je CV kunt updaten en functiegericht maakt
• de essenties van een aansprekende functiegerichte sollicitatiebrief
• een inspirerende elevator-pitch en dito profielbeschrijving te maken
• te netwerken als voorbereiding op sollicitaties
• bruikbare technieken voor een goede voorbereiding op sollicitatiegesprekken.

In het derde dagdeel oefen je het voeren van sollicitatiegesprekken en leer je:

• hoe je in het sollicitatiegesprek overtuigt van je motivatie en geschiktheid (STARR methodiek)
• hoe je in contact blijft met jezelf en de ander in gesprekken
• hoe je je verbaal en non-verbaal goed kunt presenteren.

 

Wat is de werkwijze?

Tijdens de training leer je door demo's, video's en door feedback op je eigen materiaal.

Voorafgaand aan de trainingsdagen krijg je telkens huiswerkopdrachten. Ga hierbij uit van een benodigde tijd voor de opdrachten van 3 tot 4 uur tussen de trainingsdagen in.

We werken met jouw eigen sollicitatiebrief op een actuele vacature en we bereiden je voor op een daadwerkelijk sollicitatiegesprek, zodat je echt goed voorbereid bent als je uitgenodigd wordt.

Een trainingsgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Waneer en waar?

Deze training wordt gegeven op donderdag 23 oktober, met een vervolgdagdeel op donderdag 30 oktober.
De trainingstijden zijn van 09.30-16.30 uur.
Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.
Als er meer dan zes personen zijn binnen een organisatie voor wie de training interessant is, dan kunnen we deze training ook in-company verzorgen.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Individuele coachingstrajecten worden uitgevoerd door één van de coaches uit ons kernteam.

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

De kosten per deelnemer voor deze training van drie dagdelen: € 350,- (BTW-vrij) inclusief materiaal, koffie/thee en lunch.

Loopbaanlezing

knop ikdoe meeInteractieve lezing om medewerkers te stimuleren actief zorg te dragen voor hun eigen loopbaan

 

Duur: Naar keuze: 1 a 1,5 uur, uit te breiden naar een dagdeel of dag.
Plaats: Lokatie naar keuze
Prijs op aanvraag

Geef je loopbaan een nieuwe impuls
Deze workshoplezing is bedoeld om mensen te prikkelen om na te denken over hun eigen loopbaan. Het is een laagdrempelige en leuke manier om aandacht aan het belang van mobiliteit te besteden.
Loopbaantrainer Iris Depassé houdt een inpirerend verhaal over het ontdekken van je eigenheid, over schatgraven door terug te blikken, over de waarde van luchtfietsen, out-of-the box oplossingen en over hoe je jezelf verleidt tot een mini-stapje buiten je comfortzone.
Iris daagt mensen uit om na te gaan waar ze nu staan, de lusten en lasten van je werk, hun dromen en draken. Ze gaan na hoe je je eigen werkplezier kan vergroten en/of je loopbaan een nieuwe impuls kan geven. Kortom: een krachtige impuls voor hun loopbaan.
Het programma is uit te breiden tot een dagdeel of een dag.

Voor wie?
Voor groepen van 6 tot 300 personen. De interactieve lezing kan organisatiebreed worden ingezet, maar ook worden gebruikt om mensen van afdelingen, die op termijn zullen inkrimpen of worden opgeheven, bewust te maken van het belang om na te gaan wat voor hen een passende loopbaanstap zou kunnen zijn. Extra mogelijkheden
Deze workshoplezing kan gebruikt worden als voorproefje van de loopbaantraining die De Ommezwaai geeft. Daarbij kunnen we één of meer oud-deelnemers vragen om te vertellen hoe de loopbaantraining hen heeft geholpen bij het zetten van een nieuwe stap.
De workshoplezing is de afgelopen jaren op meerdere manieren ingezet, bijvoorbeeld bij de Week van de Mobiliteit voor de gemeente Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Bij de opening van Matchpoint voor de gemeente Bergen, als voorproefje voor de driedaagse loopbaantraining bij de gemeente Hoorn. En bij twee afdelingen van de Provincie NoordHolland.

Kijk hier voor enkele ervaringen.


Spreker
iris depasseIris Depassé inspireert mensen tot het maken van een ommezwaai, zodat ze werk (gaan) doen dat bij ze past, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. De Ommezwaai geeft trainingen en individuele (loopbaan)coaching voor zo’n zeventien gemeenten in Noord Holland, waaronder de gemeente Hoorn, Haarlem, Heerhugowaard, Heemskerk, Velsen, Heiloo.

Ervaringen Loopbaanlezing

Interactieve lezing om medewerkers te stimuleren actief zorg te dragen voor hun eigen loopbaan

Terug naar loopbaanlezing

sonja tabalesSonja Tabales, HRM-en loopbaanadviseur gemeente Haarlemmermeer

Organisaties hebben baat bij mensen die pro-actief aan de slag gaan met hun loopbaan, zodat er een goede interne doorstroming is. Maar ook dat mensen dat werk doen waar ze hun kwaliteiten en talenten het beste kunnen inzetten.

Deze lezing stimuleert mensen om de regie te houden op hun eigen loopbaan, om het heft in eigen hand te nemen ten aanzien van hun eigen loopbaanontwikkeling. De lezing zet mensen aan om lef en durf te tonen om zich verder te ontwikkelen en daarover in gesprek te gaan met hun werkgever. Hoe beter bekend is wat iemand graag zou willen, hoe makkelijker het is de mogelijkheden met elkaar te onderzoeken. Te erkennen dat het eng is om veiligheid en zekerheid op te geven en te laten zien dat er (bijvoorbeeld door netwerkgesprekken, snuffelstages, uitwisseling of detachering) manieren zijn om mensen te faciliteren in het verkennen van nieuwe werelden.

Door het organiseren van deze lezing (en andere loopbaanactiviteiten) geef je als directie en management een goed voorbeeld, juist door aan te geven dat het goed en gezond is om actief om je heen te kijken naar mogelijkheden in je loopbaan, zowel intern als extern. Dat geeft medewerkers het gevoel van vertrouwen en goed werkgeverschap!

 

katja adrichemKatja Adrichem, senior HRM-consultant, gemeente Haarlem 

Iris Depassé heeft met deze lezing de kick-off gegeven van de 'Week van de Mobiliteit' die we dit voorjaar bij de gemeente Haarlem met een aantal omliggende gemeenten organiseerden. Op inspirerende wijze wist ze de deelnemers te prikkelen om pro-actief na te denken over hun loopbaan.

Niet alleen maakte ze de deelnemers er bewust van dat het juist in deze tijd verstandig is om vooruit te kijken, ook gaf ze goede handvatten hoe je je kan voorbereiden op een volgende stap in je carrière.

 

Reacties overige deelnemers:

  • Voel me aangezet om echt na te gaan wat ik zelf eigenlijk wil.
  • Leuk en leerzaam, voor mij de perfecte combi!
  • Prima praktische tips ook om mee aan de slag te gaan
  • Leuk om mijn collega’s eens op een andere manier te leren kennen
  • Verrassende opdrachten die me echt wakker geschud hebben, dank!

 

Teamcoaching

aanmelden intakeTeamcoaching houdt teams en de individuele leden van het team een spiegel voor, zodat bestaande patronen inzichtelijk worden. Als individu ben je onderdeel van een systeem: het team. Het team heeft invloed op de individuele teamleden en andersom. Tijdens de teamdagen worden de plek, het functioneren en de invloed van het individu op het team en omgekeerd, blootgelegd. Vanuit een veilige bedding wordt op een speelse en uitdagende werkwijze gewerkt aan actuele items binnen het team en de omliggende organisatie.

Aandacht voor de dynamiek binnen een team biedt veel mogelijkheden om te zorgen dat mensen beter tot hun recht komen.

Voor wie is dit geschikt?

Teamcoaching is bedoeld voor teams waarbij:
• Betere resultaten gewenst zijn;
• De samenwerking binnen het team beter kan;
• Er leiderschapsvraagstukken zijn;
• Besluitvorming te lang duurt;
• De communicatie binnen het team niet lekker loopt.
Het programma is zowel geschikt voor teams die al lang samenwerken als voor projectteams, nieuw samengestelde (of gefuseerde) teams.

 

Wat is het doel?

Aan het eind van het traject presteert het team beter dan voorheen, omdat:

• Teamleden feedback kunnen geven en ontvangen, zowel op team- als persoonlijk niveau. Centraal staat elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag;

• Teamleden elkaars kwaliteiten en valkuilen beter kennen en daarop aanspreekbaar zijn;

• Verwachtingen zijn uitgesproken van en naar de leidinggevende en hierover afspraken zijn gemaakt;

• Er wederzijds respect is, waarbij er acceptatie is van verschillen, vertrouwen, waardering, tolerantie, collegialiteit, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling;

• Teamleden voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid met zorg voor elkaar;

• De doelstellingen helder zijn: dit geeft focus, energie en bestaansrecht.

Wat is de opbouw?

Een teamcoaching start altijd met een intakegesprek met de leidinggevende. Op basis van die gesprekken wordt er een plan van aanpak gemaakt. Vaak zijn er voorafgaand aan de teamdagen zelf individuele intakegesprekken met (een aantal afgevaardigden van) het team, om zo draagvlak, aandachtspunten en wensen te kunnen inventariseren. Afhankelijk van de gestelde doelen en andere afspraken starten we met één of meerdere teamdagen en/of dagdelen.
Tijdens een teamcoachingstraject van De Ommezwaai maken we eerst zichtbaar hoesamenwerkings-, besluitvormings- en communicatieprocessen van invloed zijn op de prestaties van het team. Soms hebben managers een andere indruk van het team, dan het team heeft over zichzelf. Afstemming over verwachtingen en feedback over de manier waarop het gaat is een cruciale stap. Wanneer duidelijk is op welke vlakken verbetering wenselijk en nodig is gaan we actief aan de slag. Met een combinatie van theorie en doen, werken aan bewustwording van het effect van eigen handelen en aan het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenwerken, waardoor het team beter leert functioneren.
Bij de afronding en evaluatie bespreken we wat aandachtspunten zijn voor de toekomst en of een vervolg in de vorm van coaching op de werkplek, individuele coaching van de leidinggevende en/of teamleden of extra trainingsdagen wenselijk is.

 

Wat is de werkwijze?

Tijdens de teamdagen wordt gewerkt met ervarend leren. Peter Jansen, teamtrainer en coach heeft de teamthema’s verwerkt in een avontuurlijke en uitdagende werkvorm. Via diverse bewegingsactiviteiten, ook wel businessgames genoemd, maakt hij de koppeling tussen het gedrag tijdens deze activiteiten en de dagelijkse (werk)praktijk. Peter werkt graag (delen van de teamdagen) in de buitenlucht. Deze fysieke werkwijze waar iedereen, ongeacht fysieke gesteldheid, aan kan deelnemen, zorgt voor een open en ontspannen sfeer. In deze sfeer wordt authentiek gedrag zichtbaar, waardoor de kern van de zaak snel en voor iedereen daadwerkelijk besproken kan worden.

Waneer en waar?

Deze training wordt gegeven op donderdag 23 oktober, met een vervolgdagdeel op donderdag 30 oktober.
De trainingstijden zijn van 09.30-16.30 uur.
Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.
Als er meer dan zes personen zijn binnen een organisatie voor wie de training interessant is, dan kunnen we deze training ook in-company verzorgen.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

peter jansenPeter Jansen (1953) is trainer in hart en nieren met een specialisatie in teamcoaching. In zijn trainingen en begeleiding gebruikt hij vaak verrassende en actieve werkvormen.
Naast het verzorgen van teamcoaching, geeft Peter bij De Ommezwaai de opleiding Doelgericht Coachen en voert hij individuele loopbaan en coachingstrajecten uit. maakt sinds 2007 deel uit van het Ommezwaai-team. Hij geeft bij ons, net als Iris, de opleiding Doelgericht Coachen. Ook verzorgt Peter een aantal verdiepingsmodulen, geeft hij teamtrainingen en voert hij individuele loopbaan- en coachingstrajecten uit.
Peter is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, NLP-counselor en NOLOC-erkend loopbaanadviseur. Ook Peter heeft vele verdiepingsmodulen bij De Ommezwaai doorlopen, zoals Provocatief Coachen, Herkenning van Psychopathologie en Transactionele Analyse.
Sinds 2000 werkt Peter als zelfstandig trainer en coach, waarbij hij zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hij geeft les in de post-hbo opleiding tot loopbaanadviseur van BGL&partners en verzorgt voor diverse partijen in-company trainingen op het gebied van communicatie, agressie en teambuilding.

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

Een teamcoaching wordt altijd in overleg met de organisatie samengesteld. De kosten kunnen daardoor variëren. Een kleine indicatie: de kosten per dagdeel zijn € 650,- inclusief voorbereiding van trainingssessies, exclusief intakegesprekken, voortgangs- en/of evaluatiegesprekken.

 

 

In drie stappen naar een succesvolle ommezwaai!

Intake

Intake

Samen de uitgangssituatie bespreken en uitdagende doelen formuleren

Aan de slag

Aan de slag

Jezelf leren kennen, nieuwe wegen verkennen, experimenteren.

Weer op pad

Weer op pad

Geinspireerd en vol vertrouwen je weg vervolgen!

De Ommezwaai maakt jouw ommezwaai tot een succes!

TOP