CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Go for it!

Go for it!

Vanaf €150,-

Meer informatie

Meer informatie

Toe aan een ommezwaai?

LOOPBAANADVIES
Lees verder +

LOOPBAANADVIES

bij een ommezwaai naar ander werk

Nieuwe stap in je loopbaan?

Boventallig geworden of ontslagen?

Beter onderscheiden bij sollicitaties?

COACHING
Lees verder +

COACHING

een ommezwaai in denken en doen in je huidige werk

Effectiever communiceren?

Meer bereiken in minder tijd?

Betere resultaten bereiken met je team?

COACHINGSOPLEIDINGEN
Lees verder +

COACHINGSOPLEIDINGEN

leer hoe je anderen coacht bij hun ommezwaai

Beter leren coachen?

Je eigen coachingspraktijk starten?

Jezelf specialiseren als coach?

Begeleiden bij stress en burnout

knop ikdoe meeSpecialiseer je in een volledige methodiek voor begeleiden bij stress en burnout

 

 

 

 

Trainer: Carlo Mittendorff (GZ-psycholoog, gespecialiseerd in stress)

Data: do 12, vr 13 en do 19 mei 2016

Prijs: € 735,- inclusief materiaal, lunch, koffie en thee, BTW-vrij.

 

Madeleine Heynens, Heynens Coaching & training
"Een ontzettend leerzame training, Carlo weet op een prettige duidelijke manier zijn kennis over het onderwerp over te brengen. Hij geeft veel praktijkvoorbeelden en tips voor mogelijke interventies. Een aanrader voor elke coach die te maken heeft met cliënten met stress- en burn-outklachten." Lees meer
ervaringen van enthousiaste deelnemers.

 

 

Inhoud van de training

In deze training leer je de signalen voor overspannenheid en burn-out te herkennen en de juiste interventies toe te passen.

Je krijgt instrumenten in handen om een goede diagnose te stellen, zodat je weet van welk ziektebeeld er sprake is. Je leert vroegtijdig te onderkennen wat er speelt, zodat je een adequate aanpak kiest om te werken aan herstel. Je leert risicofactoren in kaart te brengen en een methodiek om mensen te begeleiden.

Aan de orde komen zowel de fysieke kant van overspanning en burn-out zoals energie-opbouw, slaapstoornissen en slaapverbetering, spanning en ontspanning, alsook de mentale kant, zoals denkpatronen en overtuigingen, assertiviteit en conflicthantering. Ook wordt aandacht besteed aan werkhervatting, het ‘juiste werk’ voor de korte en lange termijn bij reïntegratie en de samenwerking met de direct leidinggevende en arbodienst. De nadruk ligt op het verwerven van bruikbare tools in de begeleiding.

De doelstelling is niet is iemands persoonlijkheid te veranderen, maar om iemand op een praktische en pragmatische manier te helpen de chronische vermoeidheid kwijt te raken en nieuw gedrag aan te leren. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en cases van eigen klanten.

De training is gebaseerd op het boek 'Ik ben niet meer vooruit te branden. Over werkstress, burnout en overspannenheid’, dat geschreven is door de trainer. (Carlo Mittendorff en Marianne van der Pool, Boom Amsterdam 2001, ISBN 90 5352 689 7) Het boek is niet inbegrepen in de trainingsprijs. Aanschaf is niet verplicht.

 

De Trainer

Carlo Mittendorff is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Sinds 2001 is hij zelfstandig gevestigd als consultant, trainer, business- en personal coach. Hij is oud-directeur van het Instituut voor Psychotrauma Nederland B.V en heeft veel ervaring met complexe personeelsvraagstukken, stressmanagement, burnout preventie, crisisbeheersing en psychotrauma. Carlo studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich nadien tot psychotherapeut en gezondheidspsycholoog. Hij werkte 18 jaar als manager en psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Zijn manier van werken is evidence-based, oplossingsgericht en geïnspireerd op de positieve psychologie. 

 

Praktische zaken

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5, Castricum

Hier vind je de routebeschrijving en overnachtingsmogelijkheden.

 

 

 

 

 

Bewaren

Mooiste Modellen uit de Transactionele Analyse

knop ikdoe mee

 

Maak communicatie en gedrag bespreekbaar met de mooiste modellen uit de TA.

 

 

Transactionele Analyse (TA) is al jaren een 'klassieker" voor vele coaches. De theorie, die oorspronkelijk is ontwikkeld voor therapeuten, is in de coachingspraktijk namelijk zeer goed bruikbaar. 

TA biedt je als coach de mogelijkheid om patronen bij je klant (en jezelf) en in de wisselwerking tussen jou en je klant te herkennen. Omdat de modellen praktisch en eenvoudig zijn, kun je ze ook expliciet gebruiken om deze patronen bespreekbaar te maken bij je klant. TA biedt inzicht in de grondhouding van mensen, in hoe ze naar zichzelf kijken en naar hun omgeving. Daarnaast komen drijfveren, gevoelens, gedrag en communicatie aan de orde, ook weer in wisselwerking met die van anderen in de omgeving.

Bekende modellen vanuit de TA zijn het ouder-volwassene-kind-model, de dramadriehoek en drivers, maar er zijn er nog meer die mooi en bruikbaar zijn.  Je krijgt de mooiste modellen uit de TA beknopt uitgelegd of gedemonstreerd en gekoppeld aan oefeningen en praktijkvoorbeelden en eigen casussen. Door zelf te doen en te ervaren, kun je er daarna direct aan de slag in je werk als coach. 

Deze vier dagen zijn er  om de TA modellen goed in de vingers te krijgen. 

·      De Drama Driehoek op 10 april 2017

·      Ego states op 22 mei 2017  

·      Strokes, vensters van de wereld op 18 september 2017

·      Scripts op 16 oktober 2017 

 

Prijs: € 250,- inclusief materiaal, lunch, koffie en thee, BTW-vrij per workshop. 
Bij het boeken van de vier workshops tegelijk geldt een korting van 10%.

 

De ervaring van een deelnemer: 

Drs. Marieke van Schaik, Coach Oriëntatiejaar Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

"Roos géeft niet alleen TA, ze ís TA.  Op een natuurlijke wijze weet ze met de deelnemers te communiceren vanuit ‘Ik ben oké – Jij bent oké’ en de ‘Winnaarsdriehoek’. Daarnaast gebruikt ze situaties tijdens de training direct ter illustratie bij de theorie. Dit heeft mij in twee dagen veel kennis en inspiratie opgeleverd en motivatie om TA in mijn eigen (beroeps)praktijk toe te passen." Lees ook de ervaringen van andere deelnemers.

 

Workshop 1: “Als een duveltje uit een doosje.”

Ben je ook weleens verrast door een plotselinge veranderende houding bij je coachee, klant of medewerker? En dat jij dan even verward bent? Het komt wel goed, maar toch….

In de Transactionele Analyse (TA) noemen wij dat Spelmatig gedrag. Bij spelmatig gedrag heeft de persoon contact of interactie met een verborgen psychologisch motief en een voorspelbare negatieve uitkomst. In de volksmond noemen we dit een dubbele agenda. Dit kan heel bewust maar ook onbewust zijn. Hoe minder mensen vanuit hun innerlijke Volwassenen kunnen werken, hoe groter de kans op Spel.

Overal waar mensen samenkomen is enige mate van Spelmatig gedrag aanwezig. Dus ook in coaching en begeleiding. Waarom is dat zo? In welke mate is het acceptabel? Waarom is het stoppen van dergelijk gedrag zo moeilijk? Wat kan ik daaraan doen?

Deze workshop gaat over het herkennen en hanteren van de Dramadriehoek*). De rolposities Redder, Aanklager en Slachtoffer en de bijbehorende dynamiek wordt uitgelegd, gedemonstreerd en theoretisch toegelicht. In het tweede deel van de training oefenen we met interventies om Spelmatig gedrag te (laten) stoppen en een Spelvrije basishouding te ontwikkelen.

Jouw inbreng: beknopte beschrijving van een situatie waarin jij verrast werd met ‘een duveltje uit een doosje’.

Resultaat: zelfbewust, doelbewust, doelgericht handelen.

Datum: 10 april 2017

 

Workshop 2: “Wat is hier aan de hand?”

Parralelproces, overdracht en tegenoverdracht (Fenomenologie van mensen in situaties. Herkennen en hanteren.)

o   Dit gaat over de kracht van onbewuste processen en het bewust toepassen ervan.

In bijna elke begeleidingssituatie is er sprake van een parallel proces. De cliënt brengt een vraag in en op de een of andere wijze weerspiegelt en herhaalt deze vraag zich in het proces dat zich tussen jou en je cliënt afspeelt. Ook het fenomeen (tegen)overdracht; iemand of een situatie triggert iets in jou of je cliënt en dat weerhoudt jullie van adequaat of optimaal reageren.

Deze training gaat over wat in het proces tussen jou als begeleider/coach/manager en je cliënt/medewerker kan afspelen. We oefenen o.a. door cascade supervisies. 

Het doel is: ervaren, bewust worden, accepteren, erkennen en hanteren van het fenomeen.

Resultaat: meer diepgang in je werk, doortastender werken

Jouw inbreng: casuïstiek. 

Datum: 22 mei 2017

 

Workshop 3: “Het schiet maar niet op!”

Miskenning en passieve gedragingen;

o   Dit gaat over een model om te analyseren waar en waarom ontwikkeling stagneert. En, uiteraard, wat je als coach/begeleider kunt doen. 

Wanneer iemand tegen problemen aan blijft botsen, zou het kunnen dat hij iets miskent. Iets niet (willen) zien, betekent dat het niet wordt opgelost. In deze training leer je te herkennen waar en hoe er van miskenning sprake kan zijn. In de Transactionele Analyse hanteren we daarbij de miskenningsmatrix. Met deze systematische methode krijg je een instrument om te werken aan oplossingen van problemen.

Daarnaast gaan we in op kenmerken van ‘passief gedrag’ en wat je dan als coach voor mogelijkheden hebt.

Doel: ervaren, bewust worden, herkennen en hanteren van Miskenning en Passieve Gedragingen.

Resultaat: een nieuw instrument als leidraad in je coaching.

Datum: 18 september 2017

 

Workshop 4: “De kracht van de ontmoeting”

Coaching relatie als professionele ontmoeting nader bekeken;

o   Dit gaat over contact, contract en zelfreflectie. Een verdieping op jouw coaching relaties.

Nogmaals de relatie onder de loep. Het begint met Contact. Hoe doen we dat, wat zijn onze grenzen, gedachten, gevoelens of herinneringen? Daarna maken we een Contract. Hoeveel variaties zijn daarop mogelijk? Niet in administratieve zin, maar van type, doel en duiding. Dan komt als vanzelf de relatie. Hoe krachtig of juist zwak is de inzet van de relatie op het bereiken van het doel van de coaching. Kijk eens in de spiegel met behulp van een aantal modellen en reflecteer op je coaching werk.

Doel: verdieping, reflectie op werk als coach/begeleider.

Resultaat: bewustzijn, autonomie

Datum: 16 oktober 2017

 

De Trainer

 

Roos Ikelaar is internationaal erkend en gecertificeerd Trainer and Supervisor in Counselling in de Transactionele Analyse.
Zij werkt via de richtlijnen van de International Transactional Analysis Association (ITAA) en European Association of Transactional Analysis (EATA).
Haar eigen ontwikkeling wordt geregeld getoetst en zij volgt bijscholing over de nieuwste ontwikkelingen binnen haar vakgebied.
Roos heeft sinds 1997 haar eigen praktijk waarin zij individuen en groepen begeleidt in trajecten van persoonlijke groei en organisatieontwikkeling.
Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van management development programma’s gericht op persoonlijke effectiviteit van mensen in organisaties.

 

Praktische zaken:

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5, Castricum

Hier vind je de routebeschrijving en informatie over overnachtingsmogelijkheden.

Inschrijven opleiding

Ons kernteam

 

 Jacqueline Boots

Jacqueline Boots is eigenaar van De Ommezwaai en het eerste aanspreekpunt voor nieuwe trajecten en trainingen en zorgt voor een goede match tussen vraag en aanbod.

Zij verzorgt bij De Ommezwaai ondernemerstrainingen, managementcoaching, coachings- en loopbaanadviestrajecten en diverse maatwerktrainingen.

Daarnaast verzorgt zij binnen De Ommezwaai alle marketingactiviteiten. 

Jacqueline heeft een HBO Opleiding Personeel en Arbeid achter de rug en vele jaren ervaring in het HR-vak. Zij heeft als HRM professional aan de wieg gestaan van veel loopbaantrajecten en –trainingen en managers geadviseerd over teamontwikkeling, opleidingsvraagstukken en andere HR issues.

Naast de basisopleiding Doelgericht Coachen volgde zij een trainersopleiding Creatief Denken en diverse verdiepingsmodulen bij De Ommezwaai.

Haar motto is: Onderneem iedere dag iets nieuws, moet je eens kijken wat er gebeurt! 

 

 

Peter Jansen

nolocPeter Jansen maakt sinds 2007 deel uit van het Ommezwaai-team. Hij geeft bij ons de opleiding Doelgericht Coachen. Ook verzorgt Peter een aantal verdiepingsmodulen, geeft hij teamtrainingen en voert hij individuele loopbaan- en coachingstrajecten uit.
Peter is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, NLP-counselor en NOLOC-erkend loopbaanadviseur.

Ook Peter heeft vele verdiepingsmodulen bij De Ommezwaai doorlopen, zoals Provocatief Coachen, Herkenning van Psychopathologie en Transactionele Analyse.

Sinds 2000 werkt Peter als zelfstandig trainer en coach, waarbij hij zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hij geeft les in de post-hbo opleiding tot loopbaanadviseur van BGL&partners en verzorgt voor diverse partijen in-company trainingen op het gebied van communicatie, agressie en teambuilding. 

Elly Dikker

nolocElly Dikker is sinds 2009 als coach en trainer verbonden aan De Ommezwaai. Zij voert bij ons loopbaantrajecten en managementcoachingstrajecten uit. Daarnaast geeft ze onze driedaagse loopbaantraining en trainingen op gebied van solliciteren.  

In 1999 behaalde ze haar Master titel in Managing Human Resources, aan de University of the West of England. In 2008 voltooide ze de opleiding tot coach bij de Academie voor Counselling & Coaching en specialiseerde zich tot loopbaancoach via een vervolgopleiding bij De Ommezwaai.

Naast haar werk voor De Ommezwaai werkt Elly als freelance consultant op het gebied van Human Resources Management. Zij werkt in diverse organisaties als interim HR manager of -HR-adviseur en als extern adviseur van Management Teams om het proces te begeleiden van ontwerp tot invoering van personeelsbeleid.

Alina Nieuwhoff

nolocAlina Nieuwhoff werkt sinds begin 2015 als (loopbaan)coach voor De Ommezwaai. Zij coacht mensen op hun ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak, op gedrag en motivatie, persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap. Zij coacht mensen die hun loopbaan een nieuwe richting willen geven. Daarnaast geeft zij loopbaan- en sollicitatietrainingen. Bovendien geeft zij de training over studiekeuze in het voorjaar. 

 

Alina heeft aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd, richting Personeel & Arbeid. Zij heeft 16 jaar in het HR vak gezeten bij uiteenlopende bedrijven. In 2011 maakte zij haar ommezwaai naar het coachingsvak.

Zij rondde haar coachingsopleiding af en startte eind 2012 als zelfstandig coach. Ontwikkelen vindt zij belangrijk. Zij heeft opleidingen gevolgd op gebied van bedrijfskunde en competentiemanagement. Daarnaast is zij gecertificeerd NLP-practitioner en NLP-master.

 

 

Bas van Putte

Bas van Putte is sinds 2014 als (loopbaan)coach verbonden bij De Ommezwaai.
Bas studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit in Tilburg en heeft jarenlange ervaring als Marketing Manager bij diverse multinationals.

In 2006 besloot Bas een ommezwaai te maken en coach te worden. Hij volgde zijn coachingsopleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en sinds 2007 is hij actief als trainer en coach.


Bas specialiseerde zich in loopbaancoaching bij De Ommezwaai en volgde vakgerichte trainingen zoals NLP, Mindfulness en Transactionele Analyse. Bas is facilitator bij de Foundation for Natural Leadership en Internationaal gecertificeerd NLP Trainer.

 

 

 

In drie stappen naar een succesvolle ommezwaai!

Intake

Intake

Samen de uitgangssituatie bespreken en uitdagende doelen formuleren

Aan de slag

Aan de slag

Jezelf leren kennen, nieuwe wegen verkennen, experimenteren.

Weer op pad

Weer op pad

Geinspireerd en vol vertrouwen je weg vervolgen!

De Ommezwaai maakt jouw ommezwaai tot een succes!

TOP