Mooiste Modellen uit de Transactionele Analyse

knop ikdoe mee

 

Maak communicatie en gedrag bespreekbaar met de mooiste modellen uit de TA.

 

 

Transactionele Analyse (TA) is al jaren een 'klassieker" voor vele coaches. De theorie, die oorspronkelijk is ontwikkeld voor therapeuten, is in de coachingspraktijk namelijk zeer goed bruikbaar. 

TA biedt je als coach de mogelijkheid om patronen bij je klant (en jezelf) en in de wisselwerking tussen jou en je klant te herkennen. Omdat de modellen praktisch en eenvoudig zijn, kun je ze ook expliciet gebruiken om deze patronen bespreekbaar te maken bij je klant. TA biedt inzicht in de grondhouding van mensen, in hoe ze naar zichzelf kijken en naar hun omgeving. Daarnaast komen drijfveren, gevoelens, gedrag en communicatie aan de orde, ook weer in wisselwerking met die van anderen in de omgeving.

Bekende modellen vanuit de TA zijn het ouder-volwassene-kind-model, de dramadriehoek en drivers, maar er zijn er nog meer die mooi en bruikbaar zijn.  Je krijgt de mooiste modellen uit de TA beknopt uitgelegd of gedemonstreerd en gekoppeld aan oefeningen en praktijkvoorbeelden en eigen casussen. Door zelf te doen en te ervaren, kun je er daarna direct aan de slag in je werk als coach. 

Deze vier dagen zijn er  om de TA modellen goed in de vingers te krijgen. 

·      De Drama Driehoek op 10 april 2017

·      Ego states op 22 mei 2017  

·      Strokes, vensters van de wereld op 18 september 2017

·      Scripts op 16 oktober 2017 

 

Prijs: € 250,- inclusief materiaal, lunch, koffie en thee, BTW-vrij per workshop. 
Bij het boeken van de vier workshops tegelijk geldt een korting van 10%.

 

De ervaring van een deelnemer: 

Drs. Marieke van Schaik, Coach Oriëntatiejaar Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

"Roos géeft niet alleen TA, ze ís TA.  Op een natuurlijke wijze weet ze met de deelnemers te communiceren vanuit ‘Ik ben oké – Jij bent oké’ en de ‘Winnaarsdriehoek’. Daarnaast gebruikt ze situaties tijdens de training direct ter illustratie bij de theorie. Dit heeft mij in twee dagen veel kennis en inspiratie opgeleverd en motivatie om TA in mijn eigen (beroeps)praktijk toe te passen." Lees ook de ervaringen van andere deelnemers.

 

Workshop 1: “Als een duveltje uit een doosje.”

Ben je ook weleens verrast door een plotselinge veranderende houding bij je coachee, klant of medewerker? En dat jij dan even verward bent? Het komt wel goed, maar toch….

In de Transactionele Analyse (TA) noemen wij dat Spelmatig gedrag. Bij spelmatig gedrag heeft de persoon contact of interactie met een verborgen psychologisch motief en een voorspelbare negatieve uitkomst. In de volksmond noemen we dit een dubbele agenda. Dit kan heel bewust maar ook onbewust zijn. Hoe minder mensen vanuit hun innerlijke Volwassenen kunnen werken, hoe groter de kans op Spel.

Overal waar mensen samenkomen is enige mate van Spelmatig gedrag aanwezig. Dus ook in coaching en begeleiding. Waarom is dat zo? In welke mate is het acceptabel? Waarom is het stoppen van dergelijk gedrag zo moeilijk? Wat kan ik daaraan doen?

Deze workshop gaat over het herkennen en hanteren van de Dramadriehoek*). De rolposities Redder, Aanklager en Slachtoffer en de bijbehorende dynamiek wordt uitgelegd, gedemonstreerd en theoretisch toegelicht. In het tweede deel van de training oefenen we met interventies om Spelmatig gedrag te (laten) stoppen en een Spelvrije basishouding te ontwikkelen.

Jouw inbreng: beknopte beschrijving van een situatie waarin jij verrast werd met ‘een duveltje uit een doosje’.

Resultaat: zelfbewust, doelbewust, doelgericht handelen.

Datum: 10 april 2017

 

Workshop 2: “Wat is hier aan de hand?”

Parralelproces, overdracht en tegenoverdracht (Fenomenologie van mensen in situaties. Herkennen en hanteren.)

o   Dit gaat over de kracht van onbewuste processen en het bewust toepassen ervan.

In bijna elke begeleidingssituatie is er sprake van een parallel proces. De cliënt brengt een vraag in en op de een of andere wijze weerspiegelt en herhaalt deze vraag zich in het proces dat zich tussen jou en je cliënt afspeelt. Ook het fenomeen (tegen)overdracht; iemand of een situatie triggert iets in jou of je cliënt en dat weerhoudt jullie van adequaat of optimaal reageren.

Deze training gaat over wat in het proces tussen jou als begeleider/coach/manager en je cliënt/medewerker kan afspelen. We oefenen o.a. door cascade supervisies. 

Het doel is: ervaren, bewust worden, accepteren, erkennen en hanteren van het fenomeen.

Resultaat: meer diepgang in je werk, doortastender werken

Jouw inbreng: casuïstiek. 

Datum: 22 mei 2017

 

Workshop 3: “Het schiet maar niet op!”

Miskenning en passieve gedragingen;

o   Dit gaat over een model om te analyseren waar en waarom ontwikkeling stagneert. En, uiteraard, wat je als coach/begeleider kunt doen. 

Wanneer iemand tegen problemen aan blijft botsen, zou het kunnen dat hij iets miskent. Iets niet (willen) zien, betekent dat het niet wordt opgelost. In deze training leer je te herkennen waar en hoe er van miskenning sprake kan zijn. In de Transactionele Analyse hanteren we daarbij de miskenningsmatrix. Met deze systematische methode krijg je een instrument om te werken aan oplossingen van problemen.

Daarnaast gaan we in op kenmerken van ‘passief gedrag’ en wat je dan als coach voor mogelijkheden hebt.

Doel: ervaren, bewust worden, herkennen en hanteren van Miskenning en Passieve Gedragingen.

Resultaat: een nieuw instrument als leidraad in je coaching.

Datum: 18 september 2017

 

Workshop 4: “De kracht van de ontmoeting”

Coaching relatie als professionele ontmoeting nader bekeken;

o   Dit gaat over contact, contract en zelfreflectie. Een verdieping op jouw coaching relaties.

Nogmaals de relatie onder de loep. Het begint met Contact. Hoe doen we dat, wat zijn onze grenzen, gedachten, gevoelens of herinneringen? Daarna maken we een Contract. Hoeveel variaties zijn daarop mogelijk? Niet in administratieve zin, maar van type, doel en duiding. Dan komt als vanzelf de relatie. Hoe krachtig of juist zwak is de inzet van de relatie op het bereiken van het doel van de coaching. Kijk eens in de spiegel met behulp van een aantal modellen en reflecteer op je coaching werk.

Doel: verdieping, reflectie op werk als coach/begeleider.

Resultaat: bewustzijn, autonomie

Datum: 16 oktober 2017

 

De Trainer

 

Roos Ikelaar is internationaal erkend en gecertificeerd Trainer and Supervisor in Counselling in de Transactionele Analyse.
Zij werkt via de richtlijnen van de International Transactional Analysis Association (ITAA) en European Association of Transactional Analysis (EATA).
Haar eigen ontwikkeling wordt geregeld getoetst en zij volgt bijscholing over de nieuwste ontwikkelingen binnen haar vakgebied.
Roos heeft sinds 1997 haar eigen praktijk waarin zij individuen en groepen begeleidt in trajecten van persoonlijke groei en organisatieontwikkeling.
Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van management development programma’s gericht op persoonlijke effectiviteit van mensen in organisaties.

 

Praktische zaken:

Trainingstijden: 09.30-16.30 uur (zaal open 09.00 uur)

Plaats: De Ommezwaai, Van Egmondstraat 5, Castricum

Hier vind je de routebeschrijving en informatie over overnachtingsmogelijkheden.