Efficiency-coaching

aanmelden intake

ester braat

Dit efficiency-traject helpt je om beter overzicht te krijgen in je werk, zodat je de regie kunt pakken en meer rust en ruimte ervaart in je werk.

• Begeleiding door ervaren efficiencycoach in vier dagdelen

• Nieuwe manieren om orde te brengen in agenda en informatiestromen

• Werken aan een effectief herinneringssysteem

• Aandacht voor onderliggende patronen (zoals perfectionisme, uitstelgedrag, geen nee zeggen)

• Effectiever leren omgaan met je tijd

 

Wil je andere mensen beter leren omgaan met hun tijd. Volg dan de training "coachen op efficiency" 
bij De Ommezwaai. Meer informatie:  Coachen op efficiency