Zelfmanagement

aanmelden intake

Dit zelfmanagementtraject helpt je om je persoonlijke effectiviteit in je werk te versterken.

• Serie van vijf tot tien gesprekken met ervaren coach
• Inzicht in effecten van huidige communicatie en gedrag
• Zicht op eigen invloedsmogelijkheden
• Versterken van persoonlijke effectiviteit
• Experimenteren met nieuw gedrag in de praktijk

 

Voor wie is deze coaching geschikt?

Dit zelfmanagementtraject is geschikt wanneer je als professional, staffunctionaris of manager:

• zorg wilt dragen voor je eigen doelen in relatie tot de organisatiedoelen;
• inzicht wilt krijgen in de effecten van je eigen houding en communicatie;
• beter wilt worden in het geven van feedback en het bewaken van je grenzen;
• effectiever wilt worden in het bereiken van je doelen.

 

Wat is het doel van deze coaching?

Tijdens de coaching versterk je je zelfmanagement-vaardigheden.
We brengen in kaart welke factoren in jezelf en welke factoren in het werk of in de werkomstandigheden bijdragen aan ongewenste situatie. Om vervolgens te kijken hoe je jouw eigen invloed kan vergroten. Daar ga je dan in de praktijk ook daadwerkelijk mee aan de slag.
In het traject bespreken we het effect van je acties en de passende vervolgstappen. Het resultaat van een coachingstraject is dat je weet je wilt bereiken, dit ook duidelijk communiceert en dat je je gedrag en communicatie afstemt op het bereiken van je doelen.

Wat is de opbouw?

Een coachingstraject wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek, waarin we de doelen en het aantal gesprekken voor het traject vaststellen. Afhankelijk van de doelen wordt het traject verder ingevuld. Indien gewenst kunnen we voor, tijdens en/of na afloop van het traject afstemming met de organisatie inbouwen om de doelen vast te stellen en de resultaten te evalueren.

 

Wat is de werkwijze?

De effectiviteit van onze manier van werken zit in de combinatie van methoden die zowel een beroep doen op je rechter- als op je linkerhersenhelft en van passende tussentijdse opdrachten.
In de gesprekken krijg je zicht op de effecten van je eigen gedrag, waarbij we soms gebruik maken van modellen vanuit de psychologie, communicatiewetenschap of organisatiekunde. Indien nodig kunnen we een persoonlijkheidstest inzetten.
We kijken naar alternatieve strategiëen om je doelen te bereiken en kunnen ook belangrijke gesprekken oefenen. Je leert vanuit nieuwe kaders terug te blikken op je acties van de afgelopen periode en je wordt uitgedaagd om nieuwe acties te bepalen voor de komende tijd. Indien gewenst is het ook mogelijk om, na observatie op de werkplek, feedback van de coach te krijgen op je gedrag en communicatie.
Tussen de gesprekken in wordt gewerkt met opdrachten. Dit kunnen reflectieopdrachten zijn, zoals het in kaart brengen van energie-gevers en energie-vreters. Maar ook doe-opdrachten, zoals het vragen om feedback aan mensen die je goed kennen of het voeren van gesprekken.
De tijd tussen de gesprekken in is daarmee even waardevol en belangrijk als de gesprekken zelf.

Waneer en waar?

De gesprekken duren vijf kwartier en vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 17.00. Meestal met een frequentie van één gesprek per twee weken. De ervaring leert dat minimaal 5 en maximaal 10 gesprekken in een periode van 3 tot 6 maanden zeer goede resultaten opleveren.

De gesprekken vinden plaats aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

Individuele coachingstrajecten worden uitgevoerd door één van de coaches uit ons kernteam.

 

Welke kosten zijn er bij dit traject?

Wij hebben individuele coachingstrajecten in twee maten:

Compact: Traject van intake + vijf gesprekken kost € 1.050,-.
Volledig: Traject van intake + tien gesprekken kost € 1.925,- 

Optioneel zijn de volgende uitbreidingsmogelijkheden:
• startgesprek met jou, je leidinggevende en/of P&O om verwachtingen af te stemmen: € 175,- 
• tussentijdse evaluatie om voortgang te bespreken: € 175,- 
• eindgesprek om resultaten te bespreken en advies voor borging: € 175,- 
Deze prijzen zijn exclusief BTW. De gesprekken duren vijf kwartier + een kwartier voor/nawerk. Coachingstrajecten worden meestal vergoed door de werkgever. Informeer naar mogelijkheden hiervoor bij je manager of bij de afdeling Personeel en Organisatie.