CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Vervolgopleiding Verdieping in Coaching

knop ikdoe meeVersterk je eigen effectiviteit als coach door je te specialiseren

• Kies tien trainingsdagen uit ons aanbod aan verdiepingsmodulen
• Trainers die expert zijn op hun vakgebied
• Groepen met maximaal twaalf deelnemers
• Deelname aan begeleide intervisie
• Feedback op eigen casuistiek
• Reflectie op je eigen ontwikkeling als coach

 

Voor wie is dit traject geschikt?

De vervolgopleiding is geschikt als je:

• minimaal HBO-niveau hebt

• aantoonbaar een basisopleiding in coaching/counselling/NLP hebt afgerond

• in je werk mensen coacht.

 

Wat is het doel van dit traject?

Als je de vervolgopleiding hebt afgerond:

• beheers je één of meer specifieke coachingsmethodieken (zoals Motiverende Gespreksvoering, TA of RET) of
• heb je je gespecialiseerd in een specifiek soort coachingsvragen (bijvoorbeeld loopbaanvragen of stress en burnout)
• weet je welke methodiek je wanneer in kunt zetten
• heb je zicht op jouw eigenheid als coach, je kwaliteiten en uitdagingen.

Wat is de opbouw van dit traject?

De opleiding bestaat uit een aantal componenten:

• tien zelf te kiezen trainingsdagen uit de verdiepingsmodulen van De Ommezwaai
• literatuurstudie horend bij de gekozen verdiepingsmodulen
• afstudeerpakket (zie volgende tab)

 Je ontvangt je diploma voor de vervolgopleiding als je alle onderdelen hebt afgerond. Voorwaarden zijn:

• Je bent minimaal 90% van alle lesdagen aanwezig geweest
• Je hebt minimaal 2 coachingstrajecten begeleid, waarin je de nieuwe kennis en vaardigheden hebt toegepast
• Je bent minimaal 5 intervisiebijeenkomsten aanwezig geweest en je hebt hieraan een actieve bijdrage geleverd.
• Je laat in je eindverslag zien dat je in staat bent op een goede manier te reflecteren op je eigen ontwikkeling.

 Op je diploma staan alle onderdelen waaruit je opleiding bestaan heeft genoemd. 

Afstudeerpakket

Naast de tien dagen aan verdiepingsmodulen bestaat het afstudeerpakket uit:

• telefonische intake met Iris Depassé


• minimaal vijf bijeenkomsten begeleide intervisie

• minimaal vijf oefenbijeenkomsten

• feedback op je eindverslag over je eigen ontwikkeling als coach.

Telefonische intake


In dit gesprek bespreken we of je kunt instromen als je je basisopleiding elders gevolgd hebt. Iedereen die Doelgericht Coachen bij De Ommezwaai met een diploma heeft afgesloten, kan sowieso instromen in de vervolgopleiding. Indien gewenst krijg je advies over de samenstelling van jouw vervolgopleiding qua modulen. We bespreken jouw leervraag en jouw leerroute.

Begeleide intervisie


Op deze bijeenkomsten reflecteer je middels beproefde intervisiemethodieken op je rol als coach in je eigen coachingstrajecten. De groep bestaat uit minimaal vier en maximaal tien deelnemers. Een intervisiegroep levert je veel inspiratie op, doordat je leert met nieuwe ogen naar de situatie te kijken. Door anders te kijken naar je eigen rol, naar wat er speelt bij de klant en naar wat er gebeurt in de interactie, ga je altijd bruisend van de nieuwe ideeën weer naar huis. Feitelijk onmisbaar voor iedereen die zelfstandig werkt, of zonder directe collega's of die geen intervisie heeft met collega's binnen hun werk.

Oefenbijeenkomsten


Tijdens de oefenbijeenkomsten staan telkens twee oefeningen uit verschillende vervolgmodulen centraal. Je oefent in twee- of drietallen. Je werkt zowel aan je professionele ontwikkeling als coach, doordat je extra oefenmogelijkheden hebt om nieuwe methodieken in te trainen. Je hebt de mogelijkheid om extra oefeningen te leren uit andere vervolgmodulen. Daarnaast werk je aan je persoonlijke ontwikkeling, doordat je je eigen vraagstukken kunt inbrengen.

Eindverslag


Als je alle onderdelen van je vervolgopleiding hebt afgerond, lever je je verslag over je persoonlijke ontwikkeling in. In dat verslag moet terug te lezen zijn op welke manier je de kennis en kunde die je in de opleiding hebt opgedaan hebt toegepast in de praktijk. Als je klaar bent met je coachingstrajecten en intervisiebijeenkomsten, lever je je verslagen in. Je krijgt feedback van Iris Depassé over je ontwikkeling als coach en je ontvangt je Diploma Vervolgopleiding Verdieping in Coaching. 

Waneer en waar?

Je kunt op ieder moment starten met de vervolgopleiding Verdieping in Coaching. Je stroomt in in de intervisiebijeenkomsten in januari of september. Voorwaarde voor deelname aan de intervisiebijeenkomsten is dat je minimaal één coachingstraject hebt lopen.

Verder hangt jouw eigen opleidingsprogramma natuurlijk af van de data waarop de verdiepingsmodulen die je hebt gekozen starten. Op de pagina van de verdiepingsmodulen kun je zien wanneer ze plaatsvinden.

Alle trainingen vinden plaats in het pand van De Ommezwaai, aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. De trainingstijden zijn altijd van 09.30-12.30 en van 13.30-16.30 uur. De zaal is open vanaf 09.00 uur. De lunch is bij de trainingsdagen inbegrepen. De trainingslocatie is zowel per auto (gratis parkeren) als per trein (op loopafstand van station) goed te bereiken. Hier vind je de routebeschrijving.

 

Door wie wordt dit traject gegeven?

De vervolgopleiding is samengesteld door Iris Depassé, oprichter van De Ommezwaai.
Zij heeft ook de basisopleiding Doelgericht Coachen ontwikkeld en gegeven. Zij begeleid ook de intervisie- en oefenbijeenkomsten en ze beoordeelt je eindverslag.
De trainingsdagen van de vervolgopleiding worden verzorgd door diverse vakbekwame trainers met ruime coachingservaring. Bij Verdiepingsmodulen lees je bij iedere training iets over de achtergrond van de desbetreffende trainer.

 

Welke kosten zijn er bij deze training?

De totaalprijs voor de opleiding Verdieping in Coaching, inclusief de tien trainingsdagen is € 3.350,- (BTW-vrij).

Als je al tien verdiepingsmodulen gevolgd hebt, dan kun je volstaan met het “afstudeerpakket”.

Dit pakket kost: € 900,- (BTW-vrij).

Veel werkgevers vergoeden deze opleidingen voor hun personeel. Informeer bij je (personeels) manager naar de mogelijkheden. Als het niet vergoed wordt door je werkgever, informeer dan bij de belastingdienst naar de aftrekbaarheid van je opleiding.

TOP